Category: Predrag Nebihi

Predrag Nebihi: Što je stvarno Kardinal Kuharić napisao u svom priopćenju od 15. svibnja 1993. ?

  Portal Autograf notornog Drage Pilsela, poznatog po tome što je kao fašistički zadojenik bacao molotovljeve koktele na židovsku sinagogu u Buenos Airesu, da...

Predrag Nebihi: Ukratko, Klein laže, hrvatska diplomacija šuti…

  JACQUES PAUL KLEIN: Najbolji model za BiH je onaj koji ima Švicarska, iza ubojstva Leutara stoji politika   Naravno, nakon dva tjedna šutnje na skandaloznu...