Category: Mile Prpa

Mile Prpa : Moralni pad hrvatske politike

    Moralni pad hrvatske politike   Postoji li i gdje u svijetu država koja je prošla ratne Scile i Haribde, koja je toliko izmrcvarena agresijom, tako...