Glory Kristo

Tri aspekta duhovnog hoda

  1. U Duhu. To su svi spašeni vjernici jer su u Kristu, nisu više u Adamu. To se dogodi onog trenutka kad čovjek povjeruje u Kristovo dovršeno djelo, da je...

Spasenje je milosni dar Božji

    Znate priču o izgubljenom sinu koji je otišao od Oca misleći da će tamo u tom bijelom svijetu pronaći sreću kada svjetovnim užicima ispuni svoj...

Što je opravdanje?

  Jednostavno rečeno, opravdati znači proglasiti pravednim; pomiriti nekoga s Bogom. Opravdanje je kada Bog proglasi pravednima one koji povjeruju, na osnovu...

Svi duhovni blagoslovi koje već imamo u nebeskim prostorima u Kristu

  – Pomirenje (2.Korinćanima 5:18,19) – Otkupljenje (Efežanima 1:7, Rimljanima 3:24, Galaćanima 3:13, Kološanima 1:17) – Umilostivljenje...

Glory Kristo : Kao u dane Noine i Lotove

  Bog pušta opake da prokliju, a onda ih zauvijek zatre. Tako je bilo i u vrijeme Noino, kada je postojala jedna civilizacija na zemlji slična današnjoj, koja je...

G . Kristo : Ljubav Božja se očitovala na Križu

  Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega, jer mu je to ludost. Ne može spoznati jer treba duhovno prosuđivati. Tjelesan ne razumije duhovno. Čovjek...

Glory Kristo : Zašto psuješ Boga koji te toliko ljubi?

  A čovjek odgovara: “Eto ne znam, navika valjda, ni ne primijetim da psujem…” Psovka je atentat na samoga Boga. Psovač svojim zapaljenim...

Pravednik će od vjere živjeti

  Krist je stao između nas i gnjeva Očevog, i primio udarac koji smo ja i ti trebali primiti. Da nije bilo djela Kristovog ne bi bilo našeg spasenja. Da je Krist...

Jedan je Bog a tri su božanske osobe

  1) BOG = OTAC – SIN – DUH SVETI (TROJE SU JEDNO) 2) MOĆNI, VELIKI BOG ISUS KRIST NAS SPASITELJ 3) DUH SVETI KAO BOŽANSKA OSOBA   BOG = OTAC...