Odgovor MUP-a Republike Hrvatske uredništvu Hrvatskog neba

 

 

Uredništvo Hrvatskog neba MUP-u RH i DORH-u RH: Što ćete poduzeti?

 

Poštovani,

 

nastavno na Vaš upit, obavještavamo Vas kako su predstavnici hrvatske policije više puta javno pozivali sve koji imaju saznanja o eventualnim nezakonitim postupanjima policijskih službenika prema migrantima da takve informacije dostave kako bi se iste provjerile i utvrdila istina. Ne podržavamo nikakav oblik nasilja niti netrpeljivosti od strane policijskih službenika posebice prema osobama koji se nalaze u ranjivom položaju te traže međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj.  Međutim, u svim dosadašnjim slučajevima provjeravanja zaprimljenih informacija o fizičkom nasilju policajaca nad migrantima ili oduzimanja njihove imovine, nismo zabilježili uporabu sredstava prisile prema migrantima, a prilikom postupanja prema migrantima policija poštuje njihova temeljna prava i dostojanstvo te im omogućuje pristup sustavu međunarodne zaštite ukoliko im je takva zaštita potrebna, sukladno općim dokumentima o ljudskim pravima, EU acquisu i nacionalnom zakonodavstvu.

 

Kroz medijske slike koje u posljednje vrijeme dolaze iz Bosne i Hercegovine te službena izvješća bosansko-hercegovačke policije, kojima i sami svjedočite, vidljivo je da se migranti na njihovom području međusobno sukobljavaju, ozljeđuju, a policija u provođenju racija i pretraga prostora pronalazi hladno i vatreno oružje pogodno za napad i ozljeđivanje.

Izjave osoba koje pokušavaju ilegalno preći granicu Republike Hrvatske potrebno je sagledati u kontekstu situacije u kojoj se nalaze, a to je da na svom putu, dolaskom pred hrvatsku granicu, koja je ujedno i vanjska granica EU, nailaze na granicu koja se štiti i nadzire. Republika Hrvatska ima sklopljen bilateralni readmisijski ugovor s Republikom Slovenijom, na temelju kojeg se prihvaćaju i vraćaju osobe koje nezakonito borave u jednoj državi ugovornici, a ušle su iz druge države ugovornice. Iako je državljane trećih zemalja moguće vratiti i na temelju Zakona o strancima, većina prihvata i vraćanja provodi se na temelju bilateralnog readmisijskog ugovora.

 

Zaključno Vas obavještavamo, granična policija Republike Hrvatske obavlja nadzor državne granice sukladno dobroj Schengenskoj praksi, Zakoniku o schengenskim granicama te pozitivnim pravnim propisima nacionalnog zakonodavstva (Zakon o nadzoru državne granice, Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice i drugim zakonskim i podzakonskim propisima).

 

Prioritetna politika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstva policije su zakonite i održive migracije, a sa zemljama u susjedstvu svakodnevno surađujemo u cilju razmjene informacija o stanju sigurnosti na državnoj granici i kretanju nezakonitih migracija te provodimo zajedničke mješovite ophodnje u cilju sprječavanja nezakonitih migracije i održavanja povoljnog stanja sigurnosti na državnoj granici.

 

S poštovanjem

 

Hrvatsko nebo

Comments

comments