“SVJETLO RIJEČI”Katolički korijeni – vjersko podrijetlo bosanskih muslimana

 

Pisac razborito zabacuje to mišljenje kao plod mašte, jer svjedoci osvajanja Bosne (npr. Dursun-beg) ništa ne znaju o tome a janjičari su nastali tek g. 1526. Uz to turski popisi (defteri), napravljeni uskoro nakon osvojenja Bosne (g. 1468-69.) bilježe bijedno malen broj pripadnika Bosanske crkve, manje od 700 članova! Prijelaz na islam, veli pisac, nije se dogodio odjednom, nego je trajao 250 godina! (usp. nav. djelo, str. 91 i 138 ss).

A bosansku vlastelu sultan je jednostavno dao smaknuti, jednako kao i njihova kralja. To je bila ustaljena praksa kod Turaka. Nema povezanosti između starog bosanskog plemstva i bosanskih begova: dobra bosanskoga plemstva nisu bila, barem za prvih stoljeća turske vlasti, obiteljska baština.

Tako je, u najmanju ruku – načelno, konačno pokopan mit da su bosanski muslimani nekakav produžetak bosanskih krstjana. Za ovaj kritički postupak valja odati priznanje M. Imamoviću: nastupio je hrabro i pošteno, iako – i kod njega – ima zaostataka ranijega mišljenja („bosanska hereza i islam čine duhovnu vertikalu Bosne i Bošnjaka“, str. 138).

 

……….Više na stranicic:Herceg Bosna/Moja Domovina……….

 

“SVJETLO RIJEČI”Katolički korijeni – vjersko podrijetlo bosanskih muslimana

 

Herceg Bosna/Moja Domovina/ http://hrvatskonebo.com/hercegbosna/Hrvatsko nebo

Comments

comments



Kriv Sam, Kriv sam što sam branio svoju Domovinu. Kriv sam što sam ostao živ. Kriv sam jer nisam dezertirao i napustio Domovinu. Kriv sam u svakom pogledu jer nisam prodana duša i ne dam nikom da manipulira sa mnom. "BOG I HRVATI" "ZA DOM SPREMNI" MIŠO