Dr .Josip Stjepandić : Pismo upravi policije Županije Gornje Austrije i pisma županu Županije Gornje Austrije Thomas-u Stelzer-u i predsjedniku Županijskog sabora Gornje Austrije Viktor-u Sigl-u

 

 

Pismo Upravi policije Županije Gornje Austrije, 29.4.17

 

Prijava protiv nepoznatog počinitelja zbog poticanja na mržnju, lažnog svjedočenja, izmišljanja krivičnog djela te drugih djela, koja se gone po službenoj dužnosti

Štovani dame i gospodo,

za današnju je subotu bila planirana priredba pod nazivom „Hrvatska noć“ u Kremsmünster-u, pri čemu je očekivano oko 1000 posjetitelja.

Na jučerašnji petak (28.4.17) priredba je obveznim naputkom načelnika Gerhard-a Obernberger-a iznenada otkazana bez mogućnosti žalbe.

O postupanju općine Kremsmünster, koja je navodno motivirana uplivom preko socijalnih mreža, uputio sam pismo načelniku Obernberger-u, kojeg imate pri dnu ovog pisma.

Tijekom telefonskog razgovora s gospodinom Reinhard-om Haider-om, suradnikom gospodina Obernberger-a, dobio sam informaciju da su do posljednjeg dana učestale žestoke optužbe protiv glazbenika Marka Perkovića, hrvatskog državljanina, kao i sudionika priredbe zbog tobožnjeg desnog radikalizma i ekstremizma.

S tog motrišta, načelnik Obernberger je možda sumnjao u neki susret hrvatskih desnih radikala i ekstremista na ovoj priredbi.

Budući da sam htio sudjelovati u ovoj priredbi, osjećam se osobno uvrijeđenim i stoga podnosim ovu

Prijavu protiv nepoznatog počinitelja

zbog poticanja na mržnju, lažnog svjedočenja, izmišljanja krivičnog djela te drugih djela, koja se gone po službenoj dužnosti.

Obrazloženje:

  1. Poticanje na mržnju

Označavanje nazivom „desni radikali“ ili „ekstremisti“ cijele skupine anonimnih ljudi na temelju njihove etničke pripadnosti bez ikakvog dokaza u obliku sudske presude ili izvješća tajne službe nije samo apsurdno, nego se može razumjeti kao poziv na daljnju diskriminaciju i protupravni progon.

Time je dokazan kazneni čin poticanja na mržnju.

  1. Lažno svjedočenje i izmišljanje krivičnog djela

U upravnome postupku pri općini Kremsmünster navodno je bilo iskaza svjedoka, po kojemu je glazbenik Perković svojim koncertima već više puta ometao javni red.

Svjedok je pritom moguće svjesno prikrivao činjenicu da je glazbenik Perković već više koncerata održao u Europi (npr. u Beču) koji su protekli bez ikakvih zamjerki.

Time je dokazan kazneni čin lažnoga svjedočenja u upravnome postupku i izmišljanja krivičnog djela.

  1. Druga krivična djela

Molim Vas za provjeru da li su učinjena daljna krivična djela, koja se gone po službenoj dužnosti.

Makar nemam niti najmanju nakanu da se branim protiv apsurdne objede o desnome radikalizmu, samo zbog toga što posjećujem koncerte glazbenika Perkovića, želio bih dometnuti da u svome poslu svakodnevno surađujem s ljudima iz više od 20 zemalja na 4 jezika, te da je moj najbliži suradnik Kamerunac.

Glazbenika Perkovića poznajem nekoliko godina kao i njegovu suprugu, koja je Kanađanka. Posjećivao sam ga u njegovoj kući. Nikad kod njega nisam čuo niti vidio bilo što, što bi ga dovelo u vezu s desnim radikalizmom ili ekstremizmom.

Moje opažanje njegovih koncerata naći ćete u mojem pismu načelniku Obernberger-u.

Ova hajka protiv glazbenika Perkovića nedvojbeno nosi rukopis stanovitih neokomunističkih krugova iz Hrvatske, vjerojatno s potporom tajne službe jedne druge države, koja se ne zove Hrvatska.

Za daljnje informacije, posebno o mrežnim izvorima, stojim Vam rado na raspolaganju.

Sa štovanjem

Dr. Josip Stjepandić

 

LPD Oberösterreich

Gruberstraße 35

4021 Linz

Telefon: 059133/40/0

Fax: 059133/40/7803

LPD-O@polizei.gv.at

 

Anzeige wegen Volksverhetzung, einer falschen Zeugenaussage, Vortäuschen einer Straftat und anderer Straftaten, die von Amts wegen verfolgt werden, 29.4.17

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den heutigen Samstag war eine Veranstaltung namens „Die kroatische Nacht“ in Kremsmünster geplant gewesen, bei der etwa 1000 Besucher erwartet wurden.

Am gestrigen Freitag (28.4.17) wurde die Veranstaltung durch eine Weisung von Herrn Gerhard Obernberger, dem Bürgermeister der Gemeinde Kremsmünster, kurzfristig abgesagt ohne die Möglichkeit, diese Verfügung durch Rechtmittel anzufechten.

Zur Vorgehensweise der Gemeinde, die durch Einflussnahme über die Sozialnetze motiviert sein soll, habe ich Herrn Bürgermeister Obernberger ein Schreiben verfasst, das unten beigefügt ist.

Dem Telefonat mit Herrn Reinhard Haider, einem Mitarbeiter von Herrn Obernberger, entnahm ich die Information, dass es bis zum letzten Tage heftige Anschuldigungen gegen den Sänger Marko Perkovic, dem kroatischen Staatsbürger, sowie die Teilnehmer der Veranstaltung wegen des angeblichen Rechtsradikalismus und Extremismus gegeben haben soll.

So gesehen, könnte Herr Bürgermeister Obernberger ein Treffen der kroatischen Rechtsradikalen und Extremisten in dieser Veranstaltung vermutet haben.

Da ich an der Veranstaltung teilnehmen wollte, fühle ich mich persönlich beleidigt und erstatte deswegen

Anzeige gegen Unbekannt

wegen Volksverhetzung, einer falschen Zeugenaussage, Vortäuschen einer Straftat und anderer Straftaten, die von Amts wegen verfolgt werden.

Begründung:

  1. Volksverhetzung

Bezeichnung als „Rechtsradikale“ oder „Extremisten“ für eine Gruppe anonymer Menschen aufgrund ihrer ethnischer Zugehörigkeit ohne jeglichen Beweis in Form von Gerichtsurteilen oder geheimdienstlicher Berichte ist nicht nur absurd, sondern kann als Aufruf zu weiteren Diskriminierungen und rechtswidrigen Verfolgungen aufgefasst werden.

Somit ist der Straftatbestand der Volksverhetzung gegeben.

  1. Falsche Zeugenaussage und Vortäuschen einer Straftat

Im Verwaltungsverfahren bei der Gemeinde Kremsmünster soll es auch Zeugenaussage gegeben haben, wonach der Sänger Perkovic die öffentliche Ordnung durch seine Konzerte bereits öfter gestört hätte.

Der Zeuge hat dabei möglicherweise vorsätzlich unterschlagen, dass Sänger Perkovic bereits mehrere Konzerte in Europa (z.B. in Wien) abgehalten hatte, die alle ohne Beanstandungen verlaufen sind.

Somit ist der Straftatbestand der falschen Zeugenaussage im Verwaltungsverfahren sowie Vortäuschen einer Straftat gegeben.

  1. Weitere Straftaten

Ich bitte zu prüfen, ob hier weitere Straftaten vorliegen, die von Amts wegen verfolgt werden.

Obwohl ich keineswegs die Absicht habe, mich gegen den absurden Vorwurf des Rechtsradikalismus zu rechtfertigen, nur weil ich Konzerte von Sänger Perkovic besuche, möchte ich anfügen, dass ich in meinem Beruf mit Menschen aus mehr als 20 Ländern in 4 Sprachen auf täglicher Basis zusammenarbeite und mein engster Mitarbeiter ein Kameruner ist.

Den Sänger Perkovic kenne ich seit einigen Jahren genauso wie seine Frau, die eine Kanadierin ist. Ich war in seinem Haus zu Besuch gewesen. Zu keinem Zeitpunkt habe ich eine Aussage gehört oder eine Handlung gesehen, die ihn in Verbindung mit dem Rechtsradikalismus oder Extremismus bringen könnte.

Mein Zeugnis über den Verlauf seiner Konzerte finden Sie in meinem Schreiben an Herrn Bürgermeister Obernberger.

Diese Hetze gegen den Sänger Perkovic trägt eindeutig die Handschrift neokommunistischer Kreise aus Kroatien, wahrscheinlich unterstützt durch den Geheimdienst eines weiteren Staates, der nicht Kroatien heißt.

Für weitere Informationen insbesondere Angaben zu den Internetquellen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Falls Ihre Stelle für die Entgegennahme dieser Anzeige nicht zuständig ist, so bitte ich Sie höflichst, diese an die dafür zuständige Stelle weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Josip Stjepandić

 

 

Pismo županu Županije Gornje Austrije Thomas-u Stelzer-u i predsjedniku Županijskog sabora Gornje Austrije Viktor-u Sigl-u, 30.4.17

 

Zaštita kulturnih prava hrvatske manjine u Gornjoj Austriji

 

Štovani gospodine župane Stelzer,

Štovani gospodine predsjedniče Županijskog sabora Gornje Austrije Sigl,

 

Na žalost moram Vas izvijestiti da je priredba pod nazivom „Hrvatska noć“, planirana za jučerašnju subotu (29.4.17) u općinskoj dvorani u Kremsmünster-u, iznenadno otkazana od strane općinske uprave,  što je ravno upravnoj zabrani.

Ovo postupanje općine Kremsmünster duboko je zabrinjavajuće iz više razloga.

U pozadini je lako prepoznati klevetničku hajku od strane neokomunističkih skupina iz Hrvatske, s mogućom potporom tajne službe jedne druge države. Takvih pokušaja već je bilo u Njemačkoj.

Kao spriječeni posjetitelj ove priredbe već sam izjavio svoje nerazumijevanje načelniku Obernberger-u, te sam podnio krivičnu prijavu zbog ove klevetničke hajke, koja je uzela elemente poticaja na mržnju (vidi dolje).

Na žalost moram Vas ovom prigodom podsjetiti da je Republika Austrija različitim konvencijama i ugovorima vezana za zaštitu etničkih manjina, u koje spada i provođenje kulturnih priredbi.

U predmetnom slucaju te su obveze grubo prekršene. Stovise, organizatoru je kasnom odlukom oduzeto pravo na žalbu, što je isto tako grub prijestup.

Takve se priredbe održavaju svakih nekoliko tjedana. Glazbenik  Marko Perković imao je već više uspješnih nastupa u Austriji i drugim zemljama, što se lako može utvrditi površnom mrežnom analizom. Povrh toga, nije poznato da bi hrvatske zajednice ikada bile znatno ometale javni red. Tim slijedom svaka bi procjena sigurnosti od strane policije i službe za zaštitu ustavnog poretka morala biti pozitivna.

U svjetlu mojih argumente najljubaznije Vas molim da se zauzmete da se omogući održavanje zamjenske priredbe u što kraćem roku.

Ako bi neočekivano došlo do ometanja javnog reda, onda bi pravna država imala mnoge mogućnosti za korektivno djelovanje .

U ime mojih hrvatskih prijatelja i umjetnika Marka Perkovića zahvaljujem se unaprijed na Vašoj potpori i istodobno Vas pozivam da budete naši gosti na toj priredbi.

 

Sa štovanjem

Dr. Josip Stjepandić

 

Präsident des Oö. Landtags KommR Viktor Sigl (ÖVP)

Landhausplatz 1

4021 Linz

Tel. Büro: (+43 732) 77 20 – 111 50

Fax (+43 732) 77 20 – 21 17 62

E-Mail:  ltpraes.sigl@ooe.gv.at

Homepage www.viktor-sigl.at

 

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer (ÖVP)

Landhausplatz 1

4021 Linz

Telefon (+43 732) 7720-121 90

Fax (+43 732) 77 20-125 00

E-Mail:  lh.stelzer@ooe.gv.at

Homepage www.thomas-stelzer.at

Schutz  der Kulturrechte kroatischer Minderheit in Oberösterreich, 30.4.17

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Stelzer,

Sehr geehrter Herr Präsident des Oberösterreichischen Landtags Sigl,

Ich muss Sie leider darüber informieren, dass die für den gestrigen Samstag (29.4.17) geplante Veranstaltung namens „Die kroatische Nacht“ in der Gemeindehalle Kremsmünster seitens der Gemeindeverwaltung kurzfristig abgesagt wurde, was einem behördlichen Verbot gleichkommt.

Diese Handlung der Gemeinde Kremsmünster ist in verschiedener Hinsicht höchst bedenklich.

Als Hintergrund ist eine verleumderische Hetzkampagne, eingeleitet von neokommunistischen Gruppierungen aus Kroatien, leicht zu erkennen, möglicherweise unterstützt durch den Geheimdienst eines weiteren Staates. Solche Versuche hat es nämlich in Deutschland bereits gegeben.

Als nun verhinderter Besucher dieser Veranstaltung habe ich mein Unverständnis gegenüber Herrn Bürgermeister Obernberger zum Ausdruck gebracht sowie eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen dieser verleumderischer Hetze gestellt, die die Elemente der Volksverhetzung eingenommen hatte (s. weiter unten).

Leider muss ich Sie leider bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass Republik Österreich durch verschiedene Konventionen und Verträge zum Schutz ethnischer Minderheiten verpflichtet ist, wozu auch Durchführung von Kulturveranstaltungen zählt.

Im betreffenden Fall wurden diese Verpflichtungen krass gebrochen. Vielmehr wurde dem Veranstalter durch eine kurzfristige Verfügung der Weg der Berufung genommen, was wiederum ein krasser Rechtverstoß ist.

Solche Veranstaltungen gibt es jede Paar Wochen, auch der Sänger Marko Perkovic hatte bereits viele erfolgreiche Auftritte in Österreich und anderen Ländern gehabt, was durch eine oberflächliche Internet-Recherche einfach festzustellen ist. Ferner ist es nicht bekannt, dass kroatische Landmannschaften die öffentliche Ordnung jemals in nennenswertem Maß gestört hätten. Insofern müsste jede Sicherheitseinschätzung seitens der Polizei und des Verfassungsschutzes positiv ausfallen.

Im Lichte meiner Argumente bitte ich Sie höflichst, darauf einzuwirken, dass die völlig überzogene Reaktion des Herrn Bürgermeisters Obernberger zurückgenommen  und die Abhaltung einer Ersatzveranstaltung in Kürze ermöglicht wird.

Sollte es wider Erwarten zur Störung der öffentlichen Ordnung kommen, dann hätte der Rechtstaat viele Möglichkeiten, korrigierend einzugreifen.

Im Namen meiner kroatischen Freunde und des Künstlers Marko Perkovic möchte ich mich für Ihre Unterstützung in Voraus bedanken und Sie gleichzeitig einladen, unsere Gäste bei dieser Veranstaltung zu sein.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Josip Stjepandić

 

 

Dr Josip Stjepandić /Hrvatsko nebo

 

 

Comments

comments